چادرانهیکی از انتظارات جالبی که خدای مهربان
از ما بنده های نامهربان داره
دعاکردنه

البته دعا معمولا برای ما تداعی گر
ادعیه عربی معصومین هست
اونا که جای خود دارن
ولی چیزی که نباید ازش غافل بشیم
مناجات های خودمونی و محاوره ای هست
این نوع مناجات چون از ته دل بلند میشه
میسوزونه.
هم دل تو رو ، هم دل خدا رو
دعای کمیل خیلی خوبه ها
ولی بعدش که تموم شد
یا وقتی که تو پارک و خیابون تنها شدی
از مناجات خودمونی غفلت نکن

+آقا ما ته دلمون هیچ چیز خودمونی با خدا نداریم که بگیم . چیکار کنیم؟

تو ته دلتو دادی دست کس دیگه
همه خودمونی هات با اونه
دیگه احساس خامٍِ بی نیازی میکنی
رفقا من نمیگم به کسی دل ندید
ولی توروخدا ته دلتونو حیفش نکنید
ته دل مقدسه
هرکی رفت ته دلت میشه خدات!
امشب برو ته دلتو نگاه کن
ببین کی رو بُت کردی گذاشتی اونجا داری می پرستی
یه یاعلی بگو ته دل تی کن
بت هاش رو بشکن
من نمی دونم ته دلت کیه
آدمه ؟ پُست و مقامه ؟ پوله ؟ ماشینه ؟
چیه که بهش دل خوش کردی
با وجود اون حس میکنی نیازی به حرف نزدن با خدا نداری
پیداش کن
بگو بفرمایید سر دل
اینجا ته دله
مقدسه
تا شما اینجا باشی من حرفی با خدا ندارم
خدا داره اینجای قلب منو نگاه میکنه
و نحن اقرب الیه من حبل الورید
ینی ما میدونیم ته دلش رو به کی داده
می دونیم چه خبره اونجا
آقا ما بنده های بدی شدیم
خدا خیلی ما رو تحویل گرفته
ما رو هوا برداشته
تحویل بالاتر از اینکه بگه
تو فقط بیا با من صحبت کن
هرچی خواستی فقط بگو
من بهت بدم؟
چک سفید امضا از این باارزش تر؟

خدایا دل ما راست راستش سنگین شده
چشممون هم خشک شده
ولی هنوز ته دلمون خودتی
هنوزم حسادت میکنیم
به اونایی که هرشب هرشب
با تو مهمونی دارن
بغلشون میکنی
تو رو بو میکنن
احساساتی میشن
تو بغلت گریه میکنن
بوی تو رو میگیرن

خدایا بغلت برای یه آدم خیلی بیمعرفت جا داره؟


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

fiber توت فرنگی ایرانی zhalezibayi اطلاع رسانی به طالبان علم تجزیه و ترکیب قرآن کریم به روش مدرن sobhan100 . الگوی آزاد موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان cornpartcalarr
>